Hồi nhỏ các cụ phán câu
“Nhìn mày cũng phải chờ đầu 30”
Gặp em – cô gái xinh tươi
Hợp tình hợp lý hợp người để thương
Hai đứa vun vén đủ đường
Báo về cha mẹ lên phường xin đơn
Tháng 10, 21 đẹp hơn
Hai đứa sắm sửa vác đơn lên phường
Cân đo đăng đếm đủ đường
“Suy nghĩ cho kĩ khỏi đường trách em “
Tấm giấy đỏ đỏ hoem hoem
Bao nhiêu ảo ảnh ào ào đổ ra
Anh ơi rửa bát lau nhà
Đít con chưa rửa, áo quần chưa phơi
Rác thì chất đống mấy nơi
Tý về chưa vứt mời nằm ban công
Thôi xong. cái đời lông nhông
Yên bề gia thất-lấy Linh- làm chồng. 😂